Jujutsu Kaisen Season 2 English cast

Yuji Itadori — Adam McArthur (English)

Megumi Fushiguro Robbie Daymond (English)

Nobara Kugisaki  Anne Yatco (English)

Maki Zen’in  -Allegra Clark (English)

Toge Inumaki — Xander Mobus (English)

Pic Credit: Facebook

Panda — Matthew David Rudd (English)

Satoru Gojo — Kaiji Tang (English)

Kiyotaka Ijichi — Chris Tergliafera (English)

Pic Credit: AVOX

Know more about Jujutsu Kaisen Season 2